Nemzeti Koncessziós Iroda tevékenységének bemutatása

 

A Nemzeti Koncessziós Iroda (a továbbiakban: Iroda) létrehozásával a Kormány célja, hogy az állam koncessziós tevékenységére és a koncessziós eljárásokra egységes eljárási és ellenőrzési rendszert alakítson ki és működtessen.

Az Iroda az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

Az Iroda 2020. szeptember 9. napjától látja el feladatát, tevékenységét a Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX.4.) Korm. rendelet határozza meg, amely alapján az Iroda

 •             Szakmai feladatai körében

  o      összegyűjti és rendszerezi az állam koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással összefüggő tevékenységére vonatkozó információkat, hazai és nemzetközi gyakorlatokat,

  o     előkészíti az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére vonatkozó gazdasági, társadalmi, jogi hatástanulmányokat, döntéselőkészítő dokumentumokat,

  o  javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására,

  o  az állam Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére és a koncessziós, illetve a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokra vonatkozó egységes módszertant, eljárásrendet és monitoring rendszert alakít ki és működtet,

  o kormányrendeleti kijelölés esetén ellátja a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat és megköti a koncessziós szerződést.

   

 •             Koordinációs feladatai körében

  o      szervezi, összehangolja az állam egységes, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti tevékenységére, eljárására vonatkozó kormányzati tevékenységet, amely keretében folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladattal érintett központi államigazgatási szervekkel, a Ktv. szerinti koncessziós és a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárással érintett szervekkel, közreműködik a miniszterelnök kabinetfőnöke által létrehozott munkacsoport munkájának szervezésében és szakmai javaslatokat fogalmaz meg minisztériumok és érintett állami szervek számára az egységes kormányzati koncessziós politika kialakítására és működésére.